Sammanfattning av årets expedition / summary

Bild
(In english below)
Under vecka 13, 2014 har Sveriges Speleologförbunds Expedition Bjurälven genomfört dess årliga utforskning av en av Sveriges längsta grottor som är näst intill helt vattenfylld och där igenom Sveriges längsta vattenfyllda grottsystem. Bjurälven är belägen i den Jämtländska vildmarkens nordvästra hörn. Långt från närmaste bilväg bygger expeditionen upp sitt veckolånga basläger i Bjurälvsdalens brännpunkt, Dolinsjön. Härifrån utgår all dykning i kringliggande grottor samt den stora utforskningen i den idag kilometerlånga grottan.

Inför årets expedition ställdes dykarna mot en ny utmaning, att utforska vattenfyllda gångar bortom den 100 meter långa torra grottgång som upptäckte under föregående expedition, 2013. Då upptäcktes en av Sveriges högsta grottsalar, Regnsalen och den behövde grottforskarna passera för att ta sig vidare till den vattenfyllda gången som kommer ta dykarna vidare in i grottans labyrint.

Efter ett antal förberedande dyk där det placerades ut säkerhets_askor och annan utrustning som skulle behövas under den inre utforskningen var det sedan dags för att genomföra den inplanerade vidareutforskningen av de inre delarna av grottan. Två försök gjordes under veckan, den första tog dykarna ner i den tidigare kända vattenfyllda grottgång. Efter ca 40 meter under ytan kunde dykarna ställa sig upp i ytterligare en, för vintern, torrlagd grottgång. Dykarna utforskade den nyfunna grottgången och efter ca 100 meter forsatte gången ner under ytan. Dykarna återvände då till de väntande supportdykarna i Regnsalen.

När andra försöket genomfördes tog dykarna med sig pejlutrustning för att med hög precision pejla grottgångarnas position på ytan. Ut över det transporterades även extra dykutrustning för att kunna utforska vad som dolde sig bortom den nyfunna vattenspegeln. Vad dykarna där upptäcker var något de drömt om sedan första dyket 2008 – det som verkar vara Dolinsjögrottans huvudflöde med tunnlar som går både uppström och nedström.

Efter årets utforskning har expeditionen förlängt grottan till över 1300m (kateringsdata är fortfarande under behandling).

Expeditionen vill passa på att tacka Sponsorerna NO GRAVITY och URSUK.
Vi skulle också vilja tacka ESRI Sverige, Lantmäteriet, SWEPOS, Reel Diving, Dykmagasinet och Oceanic Tech för deras stöd.

Slutligen, vi skulle vilja tacka dom som varje år stödjer oss lokalt i området runt Stora Blåsjön: Stora Blåsjöns Byalag, Restaurang Fjällripan, Mikkes Scooteruthyrning, ICA Gäddede, ICA Stora Blåsjön och lokalbefolningen.

Dykare som genomför expeditionen är:
Johan Utas, Funäsdalen | Expeditionsledare
Markus Nord, Västervik
Stefan Barth, Göteborg
David Thor, Bergen (Norge)
Petter Johanson, Norrtälje
Micke Tilja, Stockholm
Per Sandberg, Upplands-Bro
Dmitri Gorski, Bergen (Norge)
Oscar Svensson, Göteborg
Andreas Johansson, Göteborg
Amanda Lindberg, Göteborg
Alexandra Åkerholm, Järna
John Bohman, Järna
Bo Lenander, Västerås
Mats Fröjdenlund, Valbo
Kristian Lyberg, Stockholm
Leif Sigvardsson, Nyköping
Marcus Palmqvist, Undersåker

English
During week 13, 2014, the Swedish Speleological Federation conducted its yearly Expedition Bjurälven. The expedition conducted research in what now is Sweden`s longest known underwater cave system. Bjurälven is located in the wilderness of the Northwest Jämtland. Basecamp, only reachable by snowmobile, was established by the expedition far away from roads and settlements next to the focus point of the research, Dolin lake.

From the basecamp, diving in the nearby cave systems and research of the today more than a kilometer long Dolin lake cave was carried out.

During this year`s expedition, the explorers were faced with a new challenge – to dive sump 2, discovered last year beyond a 100-meter long dry passage. 2013 was also the year when one of Sweden’s largest cave chambers, Regnsalen (“The rain room”), located in that dry passage was discovered. To dive in the sump 2, explorers had to pass Regnsalen. Exploration dives could be carried out.after a number of set-up dives when safety tanks and other equipment needed for exploration of the sump 2 were placed in the cave.

Two days of exploration in and beyond sump 2 were planned and conducted during the expedition. On the first day, divers passed sump 2 and, after some 40 meters of water-filled passage, could climb up into another dry passage. Exploration of another 100-meter long dry passage was carried out, after which the explorers reunited with the support team in Regnsalen. During the second day of exploration the divers carried with them sophisticated magnetic field locating equipment which allowed different parts of the cave to be mapped in relation to the surface GPS positions.

Sump 3 was also successfully dived and the exploration efforts culminated in finding a large tunnel going in both upstream and downstream directions, something that the members of the expedition had been dreaming about since the first expedition in 2008. This tunnel is now believed to be the main flow passage in the Dolin lake cave. After this year`s exploration, the mapped part of the Dolin lake cave system is now over 1300 meters long (the mapping data is still being processed and the results are going to be published in a couple of weeks in the form of an expedition report.

Expedition Bjurälven 2014 would like to thank its sponsors, NO GRAVITY and URSUK, for their support.

We would also like to thank ESRI Sverige, Lantmäteriet, SWEPOS, Reel Diving, Dykmagasinet and Oceanic Tech for supporting the expedition. Finally, we would like to thank all our local supporters in the area of Stora Blåsjön: Stora Blåsjöns Byalag, Restaurang Fjällripan, Mikkes Scooteruthyrning, ICA Gäddede, ICA Stora Blåsjön and the whole local community.

The expedition members are:
Johan Utas, Funäsdalen | Expeditionsledare
Markus Nord, Västervik 
Stefan Barth, Göteborg 
David Thor, Bergen (Norge) 
Petter Johanson, Norrtälje 
Micke Tilja, Stockholm 
Per Sandberg, Upplands-Bro 
Dmitri Gorski, Bergen (Norge) 
Oscar Svensson, Göteborg 
Andreas Johansson, Göteborg 
Amanda Lindberg, Göteborg 
Alexandra Åkerholm, Järna 
John Bohman, Järna 
Bo Lenander, Västerås 
Mats Fröjdenlund, Valbo 
Kristian Lyberg, Stockholm 
Leif Sigvardsson, Nyköping 
Marcus Palmqvist, Undersåker

Elektromagnetisk spårning av dykare och referenspunkter i grottan

(In Swedish only)

Av: Bo Lenander
Screen Shot 2014-04-27 at 13.42.59

 

Elektromagnetisk spårning av dykare i Expedition Bjurälven användes första gången 2011 och senare också 2013. Då försågs dykare med små sändare som sänder ut ett vertikalt magnetfält med frekvensen ca 32 kHz. Med hjälp av en pejlmottagare kan den punkt som finns på markytan, lodrätt ovanför dykaren, hittas. Där är magnetfältet vertikalt för att sedan luta mer och mer ju längre från denna nollpunkt man befinner sig. Med pejlmottagaren söks alltså denna nollpunkt. Om man sedan går horisontellt ut från nollpunkten tills att magnetfältet lutar 49,5 grader så är djupet ner till
sändaren i grottan ungefär dubbelt så stort som avståndet till nollpunkten. Dessa mätningar möjliggör korrigering av fel i grottkartan, orsakade av t ex varierande missvisning hos kompassriktningen.

Missvisningen kan vara så stor som 4 grader i detta område varför pejling och utnyttjande av GPS kan förbättra kartans noggrannhet en hel del. Räckvidden för denna metod är begränsad då magnetiska fältstyrkan/signalen avtar med avståndet i kubik (radiostrålning avtar med avstånd i kvadrat). Noggrannheten i djupmätningen är begränsad.
Den utrustning som användes 2011 var grottpejlen M-85 (Se: Speleonics # 7, pages 1, 8-10) och fyra små svaga sändare, TagX, med liten antenn (30 cm diameter). Med den kombinationen var den vertikala räckvidden max 55 m. Denna tekniska utrustning togs med som reserv till årets expedition. Inför expeditionen 2013 utvecklades en ny pejlmottagare, M-12, och en kraftig pejlsändare, TagX6V.

Den nya kombinationen är 100 ggr känsligare än den gamla och räckvidden blev nu ca 260 m. Den kraftigt utökade känsligheten gör att mätningarna på kort håll kan göras utan störande bakgrundsbrus vilket ökar noggrannheten. Med denna nya utrustning uppmättes ett antal referenspunkter i grottan i år.

Den nya pejlsändaren,TagX6V, är gjord av en aluminiumfälg (635 mm ytterdiameter) från en tävlingscykel. Fälgen kapades på ett ställe så att den kan matas med växelström. Tillhörande batteridrivna elektronik kapslades vattentätt i ett aluminiumrör. På fälgens ena sida monterades två vattenpass så att fälgen kan läggas horisontellt över en mätpunkt i grottan. Med vattenpassen uppåt sändes ett långsamt pulserande signal (—-) för pejling. Vid förflyttning av pejlsändaren vänds den uppochned och detta meddelas genom en snabbsänd pejlsignal (……). I en nödsituation kan pejlsändaren vändas upprepade gånger och på så sätt hörs ….—…..—….— i pejlmottagaren uppe på markytan och dykledaren kan meddelas. Pejlmottagaren är försedd med en antenn bestående av en
aluminiumfälg (635 mm ytterdiameter) från en motionscykel, lindad med 30 varv isolerad koppartråd. Fälgen är kapad på ett ställe så att den blir ett varv som används som sändarantenn till
pejlmottagarens telefonisändare.
Nytt för i år var en monitormottagare, M-14R, med stor antenn (en 20 – 80 m lång tråd som läggs i en cirkel på marken i terrängavsnittet som skall avlyssnas) och högtalare.
En kraftig spårsändare, M-14UW, för dykare har också utvecklats. Sändaren är lik den som sitter i pejlsändaren för precisionspejling men antennen är mindre, en trådslinga med 35 cm diameter,
varför räckvidden blir någonstans mellan de svagaste spårsändarnas 55 m och cykelhjulets 260 m, eller ca 100m. Denna spårsändare har inbyggd mottagare som lyssnar mellan spårsignalerna. Dess
hörlur är av benledartyp. M-14UW är vattentätt inkapslad i ett aluminiumrör.
Systemet med pejlsändare och sändare/mottagare för kommunikation använder 32768 Hz som bärfrekvens (alstras av liten billig stämgaffel som finns i alla moderna ur) och frekvensnoggrannheten möjliggör användning av DSB (DubbelSidBand-modulation) som gör utrustningen mycket batterisnål. När nya enheter har införts så har bärfrekvensen och antennkontakternas utförande behållits för att enheterna skall vara kompatibla med varandra och då förenklas service och lösning av nödsituationer i fält.

Erfarenheterna från 2014-expeditionen är att mottagarnas känslighet är tillräcklig men att sändareffekten bör höjas en hel del (eller effektivare antennsystem).
I och med att utforskningen nu sker så långt från vaken och dykarna kan vara borta i upp till fem timmar innan dykledaren ser dem igen är användning av pejling och kommunikation genom
bergtäcket väsentlig för säkerhet, precision och komfort.

Till minne av Lewi / In memory of Lewi

IMG_2030Under Tisdagen efter avslutad expedition nåddes vi av ett tragiskt besked. Lewi Fredriksson, en av eldsjälarna uppe i Stora Blåsjön, som under alla år hjälpt och stöttat expeditionen avled plötsligt under måndagsnatten.

Lewi som under veckan hjälpt oss med allt från dykledning till skoterkörning var en del av vår kärntrupp och den framgång som expeditionen har haft i utforskandet av grottsystemet delar vi med Lewi.

Vi har mist en trogen anhängare, stöttesten och vän. Våra tankar går till familj, vänner och anhöriga.

Vila i frid Lewi, tack för allt du gjort för oss.

 

During Tuesday after the completion of the expedition, we got the tragic news that Lewi Fredriksson, which during the years helped and supported the expedition passed away suddenly on Monday night. Lewi who this week helped us with everything from managing dives to snowmobiling was a part of our core team and the success of the expedition had in the exploration of the cave system we share with Lewi.

We have lost a loyal supporter, team member and friend. Our thoughts are with family, friends and relatives.

Rest in peace Lewi, thanks for everything you’ve done for us.

En dag under marken / A day underground

SDC13340Idag så var hela teamet I full gång och upplevde den fulla potentialen
av sveriges längsta undervattensgrotta.
En grupp fortsatte att utforska den övre grottöppningen
(Bjurälvsgrottan) där man tagit sig genom is och sedan klättrat ner
genom ett vattenfall för att nå botten. Den här grottan har bara
besökts två gånger tidigare i historien. Den här gången var syftet att
undersöka om det finns några dykbara gångar som leder vidare. Än så
länge har inga gångar som är stora nog hittats men sökandet
fortsätter.
Samtidigt så simmade en grupp med fem personer in till slutet av sump
1 och upp i den torra grottan för att sedan sätta två personer i sump
2. De som följt expeditionen genom åren kommer nog ihåg att förra
årets stora upptäckt var en torr sektion och att dyka i sump 2 har
självklart varit högt på önskelistan sedan dess. Vi är glada att kunna
meddela att grotta fortsätter genom fortsatt stora vackra tunnlar och
inget slut finns i sikte. Mer om de senaste upptäckterna följer.
Efter fyra och en halv timme under marken så återvände gruppen till
ytan i tid för att njuta av den sista eftermiddagssolen och en
välförtjänt kopp kaffe. Med nya upptäckter varje dag så är humöret på
topp och energidepåer som ingen visste fanns kommer fram nu när den
andra halvan av expeditionen har påbörjats.

Today the whole team was enjoying the full potential of Swedens by far
longest underwater cave system.
One team spent the whole day climbing into the upper cave entrance
where they’ve passed through a thick ice layer and then climbed down
an ice cold waterfall to explore a cave that has only been visited
twice before in history. This time the aim was to evaluate the
potential to dive in this cave. So far no large enough passage has
been found but the search will continue.
Meantime a team of five set off all the way to the end of sump 1 and
put a team of two in sump 2. For those who have followed the
expedition through the years will remember that last years big
discovery was the dry section and this dive in the next sump has been
in the plans for over a year now. And just as we hoped the cave
continues on through beautiful tunnels. More info on this will
follow. After four and a half hours underground the team resurfaced to
be greeted by the warm afternoon sun and a highly appreciated cup of
coffee. With so much going on and new discoveries being made every day
the spirits are high as the expedition has entered the second half.

dykningarna igång på allvar / serious diving

DCIM100GOPROIdag kändes det som att dykningarna kom igång på allvar, flera team har lagt ny lina och karterat vilket innebär att man har utforskat nya delar av grottan. I D3 grottan filmades det och togs bilder medan man i Dolinsjön fått flera dykare fram till det torra rummet. Expeditionen är nu redo att under morgondagen försöka passera den torrlagda grottgången och fortsätta dykningarna på andra sidan.

Förutom de två dykplatserna vi arbetat med idag har ett team arbetat i inloppet vid Bjurälvsgrottan. Man lyckades hacka sig igenom isen och med hjälp av rep ta sig ner i mynningen för se hur möjligheterna ser ut för att dyka även här. Dessa utforskningar av Bjurälvsgrottan fortsätter under morgondagen.

 

Today it felt like the diving really got going. Several teams have put in new cave line, this means that new parts of the cave has been explored. We have also done some photo shoots and explored parts of “Bjurälvsgrottan”. Tomorrow everything is set up for a push dive beyond the dry section in Dolinsjögrottan.

Dag 2 / Day 2

panorama-bjuralven
Strålande sol och en fantastisk dag på fjället! Vi har idag lagat den sista delen av linan, placerat ut de sista säkerhetsflaskorna och nått slutet av linan framme vid den torra delen. Med andra ord så är allt förberett för ett försök att fortsätta utforskningen på andra sidan av torrgrottan. En liten motgång under dagen har varit gasfyllningen som krånglat och vi söker med ljus och lyckta efter delar för att lösa problemen. Därför är det för närvarande osäkert om det kommer att bli något försök att ta sig förbi torrgrottan under morgondagen. Det finns dock en hel del andra uppgifter som teamen är beredda att ta itu med. Två dykare kommer att utforska D3-grottan vidare samt filma området och vid Dolinsjön finns ytterligare utforskning och kartering kvar, med andra ord kommer även det även i morgon att bli en riktig heldag.

A sunny dag on the mountain, despite some trouble with the air fillings everything is set up for a push dive on the other side of the dry cave.