Till minne av Lewi / In memory of Lewi

IMG_2030Under Tisdagen efter avslutad expedition nåddes vi av ett tragiskt besked. Lewi Fredriksson, en av eldsjälarna uppe i Stora Blåsjön, som under alla år hjälpt och stöttat expeditionen avled plötsligt under måndagsnatten.

Lewi som under veckan hjälpt oss med allt från dykledning till skoterkörning var en del av vår kärntrupp och den framgång som expeditionen har haft i utforskandet av grottsystemet delar vi med Lewi.

Vi har mist en trogen anhängare, stöttesten och vän. Våra tankar går till familj, vänner och anhöriga.

Vila i frid Lewi, tack för allt du gjort för oss.

 

During Tuesday after the completion of the expedition, we got the tragic news that Lewi Fredriksson, which during the years helped and supported the expedition passed away suddenly on Monday night. Lewi who this week helped us with everything from managing dives to snowmobiling was a part of our core team and the success of the expedition had in the exploration of the cave system we share with Lewi.

We have lost a loyal supporter, team member and friend. Our thoughts are with family, friends and relatives.

Rest in peace Lewi, thanks for everything you’ve done for us.

En dag under marken / A day underground

SDC13340Idag så var hela teamet I full gång och upplevde den fulla potentialen
av sveriges längsta undervattensgrotta.
En grupp fortsatte att utforska den övre grottöppningen
(Bjurälvsgrottan) där man tagit sig genom is och sedan klättrat ner
genom ett vattenfall för att nå botten. Den här grottan har bara
besökts två gånger tidigare i historien. Den här gången var syftet att
undersöka om det finns några dykbara gångar som leder vidare. Än så
länge har inga gångar som är stora nog hittats men sökandet
fortsätter.
Samtidigt så simmade en grupp med fem personer in till slutet av sump
1 och upp i den torra grottan för att sedan sätta två personer i sump
2. De som följt expeditionen genom åren kommer nog ihåg att förra
årets stora upptäckt var en torr sektion och att dyka i sump 2 har
självklart varit högt på önskelistan sedan dess. Vi är glada att kunna
meddela att grotta fortsätter genom fortsatt stora vackra tunnlar och
inget slut finns i sikte. Mer om de senaste upptäckterna följer.
Efter fyra och en halv timme under marken så återvände gruppen till
ytan i tid för att njuta av den sista eftermiddagssolen och en
välförtjänt kopp kaffe. Med nya upptäckter varje dag så är humöret på
topp och energidepåer som ingen visste fanns kommer fram nu när den
andra halvan av expeditionen har påbörjats.

Today the whole team was enjoying the full potential of Swedens by far
longest underwater cave system.
One team spent the whole day climbing into the upper cave entrance
where they’ve passed through a thick ice layer and then climbed down
an ice cold waterfall to explore a cave that has only been visited
twice before in history. This time the aim was to evaluate the
potential to dive in this cave. So far no large enough passage has
been found but the search will continue.
Meantime a team of five set off all the way to the end of sump 1 and
put a team of two in sump 2. For those who have followed the
expedition through the years will remember that last years big
discovery was the dry section and this dive in the next sump has been
in the plans for over a year now. And just as we hoped the cave
continues on through beautiful tunnels. More info on this will
follow. After four and a half hours underground the team resurfaced to
be greeted by the warm afternoon sun and a highly appreciated cup of
coffee. With so much going on and new discoveries being made every day
the spirits are high as the expedition has entered the second half.

dykningarna igång på allvar / serious diving

DCIM100GOPROIdag kändes det som att dykningarna kom igång på allvar, flera team har lagt ny lina och karterat vilket innebär att man har utforskat nya delar av grottan. I D3 grottan filmades det och togs bilder medan man i Dolinsjön fått flera dykare fram till det torra rummet. Expeditionen är nu redo att under morgondagen försöka passera den torrlagda grottgången och fortsätta dykningarna på andra sidan.

Förutom de två dykplatserna vi arbetat med idag har ett team arbetat i inloppet vid Bjurälvsgrottan. Man lyckades hacka sig igenom isen och med hjälp av rep ta sig ner i mynningen för se hur möjligheterna ser ut för att dyka även här. Dessa utforskningar av Bjurälvsgrottan fortsätter under morgondagen.

 

Today it felt like the diving really got going. Several teams have put in new cave line, this means that new parts of the cave has been explored. We have also done some photo shoots and explored parts of “Bjurälvsgrottan”. Tomorrow everything is set up for a push dive beyond the dry section in Dolinsjögrottan.

Dag 2 / Day 2

panorama-bjuralven
Strålande sol och en fantastisk dag på fjället! Vi har idag lagat den sista delen av linan, placerat ut de sista säkerhetsflaskorna och nått slutet av linan framme vid den torra delen. Med andra ord så är allt förberett för ett försök att fortsätta utforskningen på andra sidan av torrgrottan. En liten motgång under dagen har varit gasfyllningen som krånglat och vi söker med ljus och lyckta efter delar för att lösa problemen. Därför är det för närvarande osäkert om det kommer att bli något försök att ta sig förbi torrgrottan under morgondagen. Det finns dock en hel del andra uppgifter som teamen är beredda att ta itu med. Två dykare kommer att utforska D3-grottan vidare samt filma området och vid Dolinsjön finns ytterligare utforskning och kartering kvar, med andra ord kommer även det även i morgon att bli en riktig heldag.

A sunny dag on the mountain, despite some trouble with the air fillings everything is set up for a push dive on the other side of the dry cave.

Första dykdagen / First day of diving

Photo 2014-03-23 09 32 20Efter att gårdagen gått till att sätta upp lägren på våra två dykplatser, D3-grottan och Dolinsjön. Nu var det så dags för den första dykdagen och vid Dolinsjön fokuserade man på att reparera lina och lägga ut säkerhetsflaskor medan gruppen vid D3-grottan fick det stora nöjet att kartera (kartlägga) ny hittills outforskad grotta.

I morgon görs de sista förberedelserna för att komma vidare efter den torra grottan, några ytterligare säkerhetsflaskor samt grottelefon måste in.

After yesterday’s job, setting up camps on our two dive sites, D3 Cave and Dolinsjön it was time for the first day of diving and at Dolinsjön the teams focused on repairing cave line and place  safety bottles while the group at the D3 cave had the great pleasure of mapping new  unexplored cave.

Tomorrow is the final preparations to move forward after the dry cave, some additional safety bottles and cave phone must be placed.

Expeditionen har startat / The expedition has started

Bjurälvens naturreservat

Då var årets expedition äntligen igång! Ett års planering och längtan är över, från och med idag och fram till och med nästa Lördag pågår Expedition Bjurälven 2014!

Dagen ägnades åt att såga upp vaken vid Dolinsjön samt att rigga tält, utrustning, skoterleder och allt annat som måste komma på plats innan någon dykning kan genomföras. Allt gick enligt planering, mycket tack vare den fantastiska hjälp vi får av lokalbefolkningen med skoterkörning och uppbyggnad av lägren.

Nytt för i år är att vi har två olika dykplatser med tillhörande dykläger i form av tält, elverk, värmare med mera. Det extra lägret ger oss möjlighet att utforska den så kallade “d3-grottan” parallellt med vidareutforskningen av Dolinsjön och grottsystemet in mot den torrgrotta som vi nådde föregående år.

I morgon påbörjas dykningarna!

This year’s expedition has finally started! A year of planning and longing is over, starting today and ending next Saturday Expedition Bjurälven 2014in now undergoing!

The day was devoted to saw up the ice at Dolinsjön and rigging tents, equipment, snowmobile trails and everything else that must be in place before any diving can be done. Everything went according to plan, largely thanks to the amazing help we get from the locals with snowmobiling and building camps.

New this year is that we have two different dive sites with associated dive camps in the form of tents, generators, heaters and more. The extra camp gives us the opportunity to explore the so-called “d3-cave” in parallel with further exploration of Dolinsjön and cave system toward the dry cave that we reached last year.

Tomorrow the diving begins!